CE BELGELENDİRME

CE işareti Avrupa ekonomik alanı ve Türkiyede üretilen çoğu üründe bulunması zornlu olan bir uygunluk işaretidir.Bu işaret ürünün tüketicinin güvenliğini tehlikeye atmadığını,sağlığına zarar vermediğini ve çevresel gereklilikleri karşıladığını belirtir.

CE işareti için gerekli şartlar ilgili Avrupa direktiflerinde belirlenmiştir.Bir ürün üzerinde  Ce işareti kullanabilmek için üretici ürün ile alakalı tüm yasal sorumluluğun kendisinde olduğunu belirttiği bir uygunluk beyanı  düzenler. Bazı durumlarda ürünün  performansını veya üretimin tutarlılığını doğrultarak  ürün uygunluk belgesi düzenletmek için onaylı bir kuruluşa ihtiyaç duyabilir.

Adım 1: ürün uygun direktiflerin belirlenmesi

Adım 2: uygulanacak modülün belirlenmesi

Adım 3: ürüne ait standartların çercevesinde gerekli testlerin yapılması veya yaptırılması

Adım 4: belirlenen  standartlar çercevesinde gerekli testlerin yapılması ve yaptırılması

Adım 5. Teknik dosyanın hazırlanması

Adım 6: uygunluk beyanının hazırlanması

Adım 7: CE işaretinin ürüne vurulması

CE İŞARETİ DİREKTİFLERİ ( YÖNETMELİKLERİ , MEVZUATLARI )

*Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği   (97/23/AT)

*gaz yakan cihazlara  dair yönetmelik  ( 90/396/AT)

*makine emniyeti direktifi    2006/42/AT

*alçak gerilim direktifi   2006/95/EC

*elektromanyetik uyum direktifi 89/336/EEC

*basit basınçlı kaplar yönetmeliği (87/404/EEC)

*yapı malzemeleri yönetmeliği (89/106/EEC)

*muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koryucu sistemlerle ilgili yönetmelik(94/97/AT)

*kişisel koruyucu teçhizat yönetimi (  89/686/EC )

*asansör direktifi 95/16/EC

*oyuncak direktifi88/378/EEC

*florasan aydınlatma balanslarının enerji verimliliği ile ilgili direktif  2000/55/AT

*taşınabilir basınçlı ekipmanlar yönetmeliği 99/36/AT

*ev tipi elektrikli buzdolapları ,dondurucular ve kombinasyonlarının enerji verimlilik şartların ile ilgili yönetmelik  2004/22/AT

*ölçü aletleri yönetmeliği 2000/9/AT

*insan taşımak üzere tasarımlanan kablolu  taşıma tesisatı yönetmeliği 2000/9/AT

*vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği

*vücuda yerleştirilebilir aktif tibbi cihazlar yönetmeliği

*otomatik olmayan tartı aletleri  yönetmeliği  (90/384/AT )

*sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin belgelendirilmesi piyasa arzı ve denetlenmesi hakkında yönetmelik  ( 93/15/AT )

*ambalaj ve ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği

*gezi tekneleri  yönetmeliği