Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl  olan belgedir.

Türk Standardlarına Uygunluk Belgelendirmesi nasıl yapılır?

Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,

İlgili Standardın öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir,

Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi verilir.

TSE Belgesi Yenilemesi Nasıl Yapılır?

Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden ve/veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır.

Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarından sapma yoksa belgenin geçerliliği devam eder

TSE HYB Belgesine sahip olan firmaların avantajları:

1. Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.

2. İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır,

3. Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır,

4. Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder,

5. Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar,

6. Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir,

7. Verilen hizmetin kalitesi artar,

8. Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar,

9. Müşteri fiyat yönünden korunur,

10. Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar,

11. Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar,

12. Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar,