PATENT VE FAYDALI MODEL TESCİLİ

Yazdır PDF

Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür.

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkıdır. Aynı zamanda, bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan “patent hakkı”, özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendirmektedir.

BİR BULUŞUN PATENT VERİLEREK KORUNABİLMESİ İÇİN GEREKEN KRİTERLER NELERDİR?

 

 • Yenilik
 • Tekniğin bilinen durumunun aşılması
 • Sanayiye uygulanabilirlik.

 • Yenilik, başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir. Tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri ise "konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı" nitelik anlamındadır. Sanayiye uygulanabilirlik, buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir. Bu üç kriteri taşıyan buluşlar patent ile korunurlar.

  PATENT VERİLEMEYECEK KONULAR VE BULUŞLAR NELERDİR?


  Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için patent verilerek korunamazlar:

   

 • Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları,
 • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,
 • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar,
 • Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller,
 • İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi usuller.(Bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usulleri hariç.)
 •  

  Aşağıda belirtilen buluşlar da patent verilerek korunamazlar:

   

 • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar,
 • Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

   

 •