Patent İşlemlerinde bir ilk Öncü Patent'ten Zaman Damgası

Yazdır

jakeZAMAN DAMGASI NEDİR ?

Zaman Damgası 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 3.maddesinde “Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kayıt,” olarak tanımlanmaktadır. Zaman damgası , bilgisayar ortamındaki verilerinizin elektronik olarak damgalandığı zamanı ve o tarihten itibaren üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığını gösteren, herhangi bir uyuşmazlıkta delil olarak gösterebileceğiniz bir sayısal zaman damgası uygulamasıdır.
Çalışmaları fikri ve sınai mülkiyet kapsamında sayılabilecek kişiler ile ticari sırlarına ilişkin zaman bilgisi elde etmek isteyen herkes “ZAMAN DAMGASINI” kullanabilir.

 

  • Tasarımcılar (Grafik, endüstri ürünleri, moda ve entegre devre topografya tasarımcıları;fotoğrafçılar, mimarlar,içmimarlar ve plastik sanatçılar)
  • Fuar ve Organizasyonlar da sergilenen konsept ürünler.
  • Yazarlar (makale, edebi eser, senaryo, şiir, çeviri, bilimsel eser vb. sahipleri)
  • Müzisyenler (şarkı, reklam müziği, film müziği bestecileri; şarkı sözü yazarları, DJ'ler)
  • Kurumlar (Meslek birlikleri, KOBİ'ler, hukuk büroları, reklam ajansları, endüstriyel üretim yapan firmalar, yazılım firmaları, yayınevleri, çeviri büroları, mali müşavirlik büroları vb.)
  • Bilimadamları ve araştırmacılar
  • Doktorlar ve sağlık kuruluşları


Diğer (Öğrenciler, iş fikri sahipleri, icat sahipleri, fikir üretenler)


Zaman damgasının tescil hükmü yoktur. Zaman damgası sadece ispat amaçlı kullanılmaktadır. İlgili ürün veya ürünlerin size ait olduğunu sizin tarafınızdan tasarlandığını veya kullanıldığını ispatlamak amaçlı kullanılabilir. Adalet bakanlığında mahkemelerde, Türk Patent Enstitüsünde ve sanayi bakanlığının işlemlerinde kullanılmaktadır ve kabul edilmektedir ve 5070 sayılı dijital imza kanununla yürürlüktedir.


Elektronik ortamdaki işlemlere güvenilir zaman bilgisi eklenebilmesini sağlayan zaman damgası, üzerinde zaman bilgisi olması gereken elektronik başvuru, tutanak, sözleşme ve benzeri her türlü elektronik veri üzerinde kullanılabilir.
Zaman damgası, elektronik uygulamalarda özellikle zamanın kanuni önem taşıdığı başvuru, ihale, ödeme gibi işlemlerde işlemin yapıldığı zamanı ispatlamak için kullanılır.
Zaman Damgası türü ya da boyutu ne olursa olsun, bilgisayar ortamında oluşturulmuş her tür dökümana, kalıcı ve yasal geçerliliği olan bir zaman damgası ekler. Böylece onaylanan dökümanlarınızın yaratıldığı tarihi belgelendirmek için eski ve maliyetli yöntemleri kullanmaya gerek kalmaz. Üstelik mesai saatleri ya da tatil günleri de sizi sınırlandıramaz. Yasal olarak yetkilendirilmiş elektonik sertifika hizmet sağlayıcısı olan E-Tuğra'ın güvenli altyapısı kullanımı kolay ve ekonomik çözümü zaman damgası ile dökümanlarınızın yaratıldığı tarihi ve üzerinde daha sonra herhangi bir değişiklik yapılmadığını kanıtlayabilirsiniz.
ZAMAN DAMGASINI FİKRİ VE SINAİ HAKLARDA NASIL KULLANIYORUZ.


Genel de işletmeler tarafından üretilen ürünler, desenler, patent&faydalı model ve end.tasarım tesciline konu olacak ürünler üretildikten sonra belirli bir süre piyasaya veya müşterilerine numune bazında sunulur. Bu aşamada piyasadan gelecek veya müşterilerinden gelecek olan tepkiye ve değerlendirmelere göre bu ürünlerin piyasa veya müşterileri tarafından tutulup tutulmayacağı ortaya çıkar ve bu aşamadan sonra gelen RPT lere göre ilgili ürün veya ürünlerin tescili yoluna gidilir. Örneğin 20 adet yeni desen çıkartan firma müşterilerinden gelecek talebe göre ve o ürünün piyasada tutulmasına göre 7 tanesini tescil ettirirken geriye kalan 13 desen tescil ettirilmez ve bu desenler arasından belirli bir süre sonra tutulan desenlerde ortaya çıkar tabi bu desenler tescil edilmemiştir. Başkası tarafından tescil başvurusu yapılabilir. Bu noktada öncelik hak sahipliğinizi ispatlayamazsanız hak kaybına uğrarsınız. İşte tam bu noktada zaman damgası yardımınıza koşuyor.
Bu aşamada en büyük sıkıntı ilgili ürün veya ürünlerin numune olarak verilen müşterileri tarafından yada piyasadaki tabiri caiz ise bazı uyanıklar tarafından kendi adlarına bu ürün veya ürünleri ve verilen numune örneklerini tescil ettirmeleridir. Tabi sonrasındaki aşamada bu ürünlerin gerçek sahiplerinin ürettiğini ispatlayamamaları en büyük sorunlardandır. En kötüsü ise bu uyanıkların ilgili ürün veya ürünlerin tescil belgesini alıp gerçek hak sahiplerine karşı yaptırımlar da bulunmaları. İlgili ürün veya ürünleri kendisinin ürettiğini veya tasarladığını ispatlamak isteyen kişi veya kuruluşlar bu noktada çok sorun yaşamaktadırlar. Çünkü bu ispatlanması gereken evrakların resmi olması gerekmektedir ve bu resmi evrakların ilgili ürün veya ürünlere ait olduğu gayet net bir şekilde ispatlanması gerekmektedir. Örn. Türk Patent Enstitüsüne itiraz amaçlı gönderilen bir fatura veya irsaliyeyi yada broşür kataloglarını baz alalım. Türk patent enstitüsü ilgili itiraz evraklarını değerlendirirken broşür, katalog, fatura ve irsaliye gibi delillerin üzerindeki tarihleri ve o evrakların ilgili ürünlere veya desenlere ait olup olmadığına bakar ve bunların net bir şekilde ortaya koyulması gerekir. Yapılan itiraz da genelde bu deliller açıklayıcı olmadığı için genelde yapılan itirazlar ret edilir ve kişi veya kuruluşlar hak kaybına uğrarlar.
Ülkemizde fikri hakların korunmasıyla ilgili yaşanan sorunların en önemlilerinden biri hak sahipliğin kanıtlanmasıdır. Uygulamada hak sahipliğinin kanıtlanması için, eserin noterde suretinin çıkarılması, iadeli taahhütlü mektupla eser sahibinin eseri kendine yollaması gibi masraflı ve içeriğin gizliliği açısından güvenli olmayan çeşitli yöntemler kullanılıyor. Bu yöntemlerin tümünün ortak noktası eserin oluşturulma anı ile ilgili zaman bilgisinin kayıt altına alınması ve bunun mahkemelerde delil olarak kullanılabilmesi. Elektronik İmza Kanunu ile tanımlanan ve yasal geçerliliği bulunan bir zaman bilgisi elde etmeye yarayan sayısal zaman damgalarını kullanarak, eserin oluşturulma anını kanıtlayabilecek nitelikte delil elde edilmesini sağlıyor. Bunu sağlarken, benzer yöntemlerden farklı olarak, eserin içeriğini sizden başka kimsenin görme ihtimali olmadığı için, eserin gizliliği korunuyor; tüm süreç içeriğin büyüklüğünden, veri formatından, yazılı ve görsel formatlarda sayfa sayısından bağımsız olarak, oldukça düşük bir maliyetle gerçekleştiriliyor ve tüm bu işlemler bilgisayarın başından kalkmadan, anında yapılabiliyor. Bu sebeplerle ZAMAN DAMGASININ fikri VE SINAİ hakların İSPATLANMASINDA da etkin bir araç olarak kullanılacağına inanıyoruz.


Aşağıdaki çizim, bir log dosyasının üretildiği tarihten sonra değiştirilmediğini gösteren zaman damgası ile damgalama yöntemlerinden birisidir. Bu yöntemle, ileriki bir tarihte oluşturulan zaman dosyasının değiştirilmediğini göstermek için benzer işlemin tekrarı yapılır, sonuç özet (hash) değerleri aynı bulunursa, dosyanın orjinalinin zaman damgası atıldığından itibaren değişmediği sonucu çıkar.


İmzalanmış doküman, KEP hizmeti veren kurumun sunucularına gönderilir. KEP Servis Sağlayıcı önce göndericinin kimliğini kontrol eder. Eğer gönderici imzası geçerli ise sistem bir zaman damgası yaratarak mesaja tarih ve saat bilgilerini ekler.