Marka

Marka Marka; bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen...

Patent

Patent Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür. Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkıdır…


Tasarım

Tasarım Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.”…

Barkod

Barkod, kodlanabilir bilgilerin, bilgisa...

Zaman Damgası

Zaman Damgası 5070 sayılı Elektroni...

Web-Hosting

Firmanızın ismine ait bir alan adı al...

Güncel Haberler

Küresel kriz, uluslar arası patent başvurularını ciddi oranda etkilerken, Türkiye 371 taleple, gelişmekte olan ...

Kayseri Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Kamil Akçadırcı, ilde sanayinin gelişmesinin bir sonucu olarak patent, fay...

Marka kavramının ticari faaliyetler ile olan doğrudan ilişkisi nedeniyle, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname k...

Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım başvuruları artıyor

Yazdır PDF

tiger2Kayseri Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Kamil Akçadırcı, ilde sanayinin gelişmesinin bir sonucu olarak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvurularında önemli oranda artış olduğunu bildirdi. Akçadırcı,patent tescilinde 12'nci sırada yer alan Kayseri'nin, marka tescilinde ise 668 marka ile 10'ncu sırada yer aldığını belirtti.
Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Kamil Akçadırcı, yaptığı yazılı açıklamada, yenilikçi, girişimci ve çalışkan insanı ile Kayseri'nin marka bir şehir olduğuna dikkat çekti.
Şehir ve firmaların ancak markaları ile zengin olabileceğine vurgu yapan Akçadırcı şöyle devam etti: "Sanayicilerimizin vizyonlarını geliştirerek ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunabilmeleri ve Dünya ekonomisinde söz sahibi olabilmeleri için güçlerini birleştirerek markalaşmaları zorunlu bulunmaktadır. Küreselleşen ve rekabetin kabuk değiştirdiği dünyada girişimcilik, uluslar arası sermaye, yenilikçilik, Ar-Ge ve markalaşma başarının anahtarı olmuştur. Serbest piyasa ekonomisi modelinde gelişen ve değişen şartlar karşısında inovasyon, kümelenme ve markalaşma sayesinde ileri teknoloji ile katma değeri yüksek, kaliteli ürünler üretip, ekonomiye ve istihdama daha büyük kaynaklar yaratılması mümkün bulunmaktadır. İlimiz sanayisinin globalleşen dünyada yerini alabilmesi ve rekabet edebilmesi için değişim kaçınılmazdır. Uluslararası piyasalarda rekabet edebilmek için Kayseri'nin gurur duyduğu güçlü markaların artması gerekmektedir."
Akçadırcı, Türk Patent Enstitüsü (TPE) verilerine göre, Kayseri, iller sıralamasında 2009 yılında faydalı model ve endüstriyel tasarımda İstanbul, İzmir, Ankara Konya ve Bursa'dan sonra 6'ncı sırada yer aldığını duyurdu. Kayseri patent tescilinde 12'nci sırada ve marka tescilinde ise 668 marka tescili ile 10'ncu sırada yer aldı.
Verileri değerlendiren Akçadırcı, "Geçen yıl Kayserili sanayiciler 786 marka, 352 endüstriyel tasarım, 120 faydalı model ve 35 patent tescili müracaatında bulunmuşlardır. İlimizin yöresel değerlerini koruma altına alan Kayseri pastırması ve sucuğunun da yer aldığı tescilli 5 adet coğrafi işaret ile Kayseri bu alanda da iller sıralamasında ilk sıralarda yer almaktadır. Sınaî mülkiyet haklarının kamuoyuna tanıtılması, sanayici ve girişimcilerimize yardımcı olunması ve İl Müdürlüğümüzün Türk Patent Enstitüsü bürosu gibi hizmet verebilmesi için Türk Patent Enstitüsü tarafından İl Müdürlüğümüz personeline sertifikalı eğitim verilmiştir." dedi.

(CİHAN)

 

Bizden Haberler

Uluslar arası Patent Birliği’nin Marka&Patent Vekilliği Sınavı hazı...

Tescil ettirdiğiniz tasarımlarınızı piyasada takip edebiliyorsunuz. Peki y...

Kim değerlerine sahip çıkmak istemez ki. İster şahsi, ister tüzel, ister ...