Patent

Patent Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür. Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkıdır…


Tasarım

Tasarım Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.”…

Marka

Marka Marka; bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen...

Barkod

Barkod, kodlanabilir bilgilerin, bilgisa...

Zaman Damgası

Zaman Damgası 5070 sayılı Elektroni...

Web-Hosting

Firmanızın ismine ait bir alan adı al...

Güncel Haberler

Küresel kriz, uluslar arası patent başvurularını ciddi oranda etkilerken, Türkiye 371 taleple, gelişmekte olan ...

Kayseri Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Kamil Akçadırcı, ilde sanayinin gelişmesinin bir sonucu olarak patent, fay...

Marka kavramının ticari faaliyetler ile olan doğrudan ilişkisi nedeniyle, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname k...

Web-Hosting

Yazdır PDF

com.tr için gerekli belgeler:


Firmanızın ismine ait bir alan adı almak istiyorsanız. Yapmanız gerekenler şu şekildedir.Firmanıza ait antetli kağıdına bir dilekçenin yazılması gereklidir.Antetli kağıt yok ise, düz kağıtta olabilir. Size yardımcı olmak maksadı aşağıda sunmuş olduğumuz dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirerek gerekli alanları doldurduktan sonra,  dilekçenin altında ismin sahibi kuruluşun kaşesi ve yetkilisinin imzasının bulunduğu evrakı sizden teslim aldıktan sonra işlemlerinize başlayacağız. Not: Satın almak istediğiniz domain şirket ünvanınız ile aynı olmalıdır.

Dilekçe örneği için Tıklayınız

Aşağıdaki evraklardan herhangi birinin olması kayıt işlemi için yeterlidir. Eğer aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayamıyorsanız, marka tescili yaptırarak com.tr kaydı yaptırabilirsiniz.

 • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi" veya "Ticari Sicil Belgesi" veya "Oda Sicil Kayıt Sureti" veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret unvanı ilanı,

  Aşağıdaki belgelerden herhangi birinin olması ticaret sicil kaydının yerine geçmektedir. Bu belgelerden sadece herhangi biri gereklidir.
 • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi",
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi",
 • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
 • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
 • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
 • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
 • Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi",
 • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış izin belgesi,
 • Sanatçılar için bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM,
 • SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
 • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
 • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
 • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan domaine ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan domainin distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
 • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'n dan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 • Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
 • Süresiz yayınlar için yayının aslı,
 • İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",[ao1]
 • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
 • Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"

net.tr için gerekli belgeler:


 • Domainin tahsisi için Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış ISS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi (Telekomünikasyon Lisansı)'nın, TİD (Tüm İnternet Derneği)'nin onay yazısının gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvuru sahipleri onay için TİD'e başvuruları ile birlikte ticari sicil belgesi, marka tescil belgesi ve benzeri belgeleri de sunarlar.

org.tr için gerekli belgeler:


 • Domainin tahsisi için başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün Öncü Patent'e teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Kar amacı bulunmayan oluşumların ".org.tr" ikinci düzey alt domaine başvurabilmesi için en az 3 sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

name.tr için gerekli belgeler:


 • Domain tahsisinin hızla yapılabilmesi için, Domain Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, Domain Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan Domain ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya domain ticaretinin yapıldığına dair kanıtların saptanması gibi durumlarda, domain tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.

tel.tr için gerekli belgeler:


 • Domain tahsisinin hızla yapılabilmesi için, Domain Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak; tahsisi yapılan domain ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya domain ticaretinin yapıldığına dair emare saptanması gibi durumlarda, domain tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda telefon numarasının sahipliğine dayanak olarak, ilgili kurumla yapılan sözleşme, son ödenen fatura gibi belgeler kabul edilecektir.

gov.tr için gerekli belgeler:


 • Domainin tahsisi için domain sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin Öncü Patent'e gönderilmesi gerekmektedir.

mil.tr için gerekli belgeler:


 • Domainin tahsisi için domain sahibi kuruluşun T.C. Genel Kurmay Başkanlığı'ndan aldığı antetli kağıt üzerine hazırladığı imzalı ve kaşeli yazılı izin belgesini Öncü Patent'e göndermesi gerekmektedir.

k12.tr için gerekli belgeler:


 • Domain talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin,
 • Domain talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi'nin Öncü Patent'e gönderilmesi gerekmektedir.

edu.tr için gerekli belgeler:


 • Domainin tahsisi için Domaini kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin Öncü Patent'e gönderilmesi gerekmektedir.

bel.tr için gerekli belgeler:


 • Domainin tahsisi için, domaini kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesininÖncü Patent'e gönderilmesi gerekmektedir.

pol.tr için gerekli belgeler:


 • Domainin tahsisi için domaini kullanacak emniyet teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı kaşeli onaÖncü Patent'e belgesinin 'e göndermesi gerekmektedir.

Belge gerektirmeyen .tr uzantılar:


 • .info.tr
 • .biz.tr
 • .gen.tr
 • .web.tr
 • .name.tr
 • .tv.tr
 • .bbs.tr

Yukarıda ayrıntıları ile yazılı olan alan adlarının haricinde kalan diğer uzantılar için Öncü Patent ofisinden gelen yetkililere görüşlerini sorarak istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz. Yapılması gereken işlemler yetkili arkadaşımız tarafından sizlere aktarılarak istemiş olduğunuz alan adları için tescil işlemlerinizi gerçekleştirecektir.

Tüm alan adlarının tescili ve bunun yanında mail veya web sayfası yaptırmak istiyorsanız ayrıntılı bilgi için lütfen bizlerden bilgi alınız.  Sizin istekleriniz doğrultusunda yapılacak işlemlere göre Öncü Patent yetkilisi size ayrıntılı fiyatları bildirecektir.

 

 

 

 

Bizden Haberler

Uluslar arası Patent Birliği’nin Marka&Patent Vekilliği Sınavı hazı...

Tescil ettirdiğiniz tasarımlarınızı piyasada takip edebiliyorsunuz. Peki y...

Kim değerlerine sahip çıkmak istemez ki. İster şahsi, ister tüzel, ister ...