HUKUK

Yazdır

Marka ile ilgili mevzuat


556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK Uygulama Yönetmeliği

Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ

 

 


 

Patent ve Faydalı Model ile ilgili mevzuat


551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

5194 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK Uygulama Yönetmeliği

 

 


 

Tasarım ile ilgili mevzuat


Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı KHK

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK Uygulama Yönetmeliği

Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Taslağı

 

 


 

Coğrafi İşaretler ile ilgili mevzuat


555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK Yönetmeliği