BELGE SÜRECİ

Yazdır

Patent Belge Süreci (36-48 Ay)

 • Başvuru
 • Araştırma: Başvurudan itibaren 15 ay içinde
 • Özel kişi ise TC kimlik numarası
 • İlan: Başvurudan itibaren 18 ay içinde
 • İtiraz: İlandan itibaren 6 ay içinde
 • İnceleme: Araştırmadan itibaren yaklaşık 9 ay sonra
 • Belge: Başvurudan itibaren yaklaşık 36 ay sonra

 

 

Faydalı Model Belge Süreci (11-12 Ay)

 

 • Başvuru: Başvurudan itibaren 45-60 gün içinde kayıt evrakı gelir. Bu aşamada dosya şekilsel olarak incelenir.
 • İlan : ( 3 ay ) erken yayın talebi yapıldığı takdirde, başvurudan sonra yaklaşık 4- 5 ay sonra resmi bültende 3 ay boyunca 3. kişilerin itirazına açılır. Erken yayın talebi yapılmadığı takdirde 18 ay sonra bültene çıkar.
 • İtiraz: Faydalı Model sadece itiraza dayanan bir sistemi içerir.
 • Belge: İtiraz gelmemesi durumunda Faydalı Model belgeye bağlanır.

 

Tescil koruma süreleri:

 • İncelemeli patent 20 yıl,
 • İncelemesiz patent 7 yıl,
 • Faydalı model belgesi 10 yıl, süreyle korunur. Patent ve Faydalı Model belgelerinin koruma süreleri uzatılamaz. Ancak İncelemesiz verilen patent için başvuru tarihinden itibaren 7 yıl içinde inceleme talebinin yapılması halinde, incelemeli sisteme geçiş yapılabilir ve inceleme sonucu olumlu olursa, koruma süresi 20 yıla uzatılır.

Patent / Faydalı Model tescili için gerekli belgeler;

 

 • Başvuru konusunu açıklayan tarifname. (Bizler ile temasa geçmeniz halinde bir örneği gönderilecektir.)
 • Patentle korunması istenen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler. (bizler ile temasa geçmeniz halinde bir örneği gönderilecektir.)
 • Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler. (bizler ile temasa geçmeniz halinde bir örneği gönderilecektir.)
 • Özet. (bizler ile temasa geçmeniz halinde bir örneği gönderilecektir.)
 • Özel vekaletname. firmamız tarafından düzenlenmekte, noter onayı gerektirmemektedir.)
 • Tüzel kişi ise firma unvanı, vergi dairesi ve numarası
 • Özel kişi ise TC kimlik numarası